Μουσικοθεραπεία

 

Η Μουσικοθεραπεία είναι μία θεραπευτική παρέμβαση μέσω τέχνης που ανήκει στο ευρύτερο πλαίσιο επαγγελμάτων υγείας και στοχεύει στη βελτίωση της συναισθηματικής, σωματικής και πνευματικής υγείας του ατόμου. Για να ασκήσει κάποιος την συγκεκριμένη ειδικότητα απαιτούνται εξειδικευμένες πανεπιστημιακές σπουδές.

Έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών κι απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Πιο συγκεκριμένα, η μουσικοθεραπεία μπορεί να ωφελήσει άτομα με:

 

Η μουσικοθεραπεία εφαρμόζεται σε διάφορα πλαίσια (ειδικά σχολεία, κοινωνικές υπηρεσίες, φυλακές κ.α.) αλλά και στο νοσοκομειακό περιβάλλον όπως:

 

Μια συνεδρία μπορεί να συμπεριλαμβάνει:

Οι συνεδρίες μπορούν να γίνουν σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο και δεν είναι απαραίτητη η γνώση κάποιου οργάνου!

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα