Κάνδια Μπουζιώτη, MA, AVPT
Μουσικοθεραπεύτρια,
Μουσική/Φωνητική Ψυχοθεραπεύτρια

Kandia Bouzioti, MA, AVPT
Music Therapist,
Music/Vocal Psychotherapist